Velkommen til CB Vand & Miljø

CB Vand & Miljø er et biologisk konsulentfirma, der arbejder med opgaver indenfor vandmiljøområdet. Det primære arbejdsområde er de ferske vande, omfattende alt fra vandløb over små vandhuller til større søer.

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Biologiske undersøgelser i søer og vandløb, blandt andet efter NOVANA-programmet.
  • Undersøgelse af miljøtilstanden i private og offentlige søer og vandløb.
  • Restaurering og genopretning af et sundt vandmiljø i søer og vandhuller.
  • Rådgivning og etablering af beluftning i søer og havedamme.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde under Arbejdsområder.