Arbejdsområder

Vores primære arbejdsområde er de ferske vande, omfattende alt fra små havedamme til store søer. Med meget konkurrencedygtige priser henvender vi os blandt andet til private, offentlige myndigheder, golfklubber, put & take søer og firmaer, der ønsker at gøre en indsats for et bedre vandmiljø.

Vi har delt arbejdsområderne op i følgende hovedpunkter:

  • Søer: Fiskeundersøgelser, plante- og dyreplankton, vegetation, fugletællinger, ekstensiv-søer, prøvetagning.
  • Vandløb: Fiskeundersøgelser, invertebratfauna, vegetation.
  • Sørestaurering: Beluftning, biomanipulation, opfiskning af uønskede fiskearter, udplantning af vandplanter.
  • Småsøer: Undersøgelse af miljøtilstanden, restaurering og vedligeholdelse.
  • Beluftning: Etablering og salg af udstyr til beluftning i søer og havedamme.
  • Havedamme: Etablering, undersøgelse af tilstanden, restaurering m.m.
  • Lake Relief: Miljøvenlig og kemikaliefri bekæmpelse af trådalger.

Læs mere under de enkelte punkter.

Brochurer/kataloger vedrørende vores arbejde kan downloades her.