Beluftning

Langt de fleste dyr har brug for ilt til at gennemføre deres livsprocesser. Iltforholdene i vandet er derfor afgørende for, om en sø eller havedam kan opretholde et sundt og alsidigt plante- og dyreliv. Ved at tilføre luft direkte til bundvandet, kan iltforholdene forbedres væsentligt, således at en god vandkvalitet kan opretholdes gennem hele året.

Et beluftningsanlæg kan desuden anvendes til at holde en del af søen isfri om vinteren, evt. i kombination med en såkaldt isfri hætte.

Luften tilføres fra en luftpumpe, der tilsluttes et almindeligt 220 volt stik. Luftpumpen skal placeres et tørt sted, enten i et skur eller en vejrtæt boks (se billede til venstre).
Elforbruget afhænger af hvilken pumpe der vælges, men der bør påregnes et månedligt elforbrug på 10 – 50 kr. for pumper til mindre havedamme og 50 – 150 kr. til større damme og søer.

Prisen for et beluftningsanlæg afhænger af søens størrelse og dybdeforhold. For en mindre sø på 1.000 – 3.000 m2, vil omkostningerne til udstyr og etablering være på omkring 5.000 – 10.000 kr.

Vi kan tilbyde etablering og salg af udstyr til beluftning af søer og havedamme på op til 10 meters dybde. Det er vigtigt at udstyres dimensioneres rigtigt. Kontakt os for vejledning, således at udstyret tilpasses bedst muligt til Deres forhold.

Læs mere om fordelene ved beluftning her.