Havedamme

Mange havedamme har problemer med uklart vand i sommerperioden. Der kan være mange årsager til dette, men ofte skyldes det en alt for stor fiskebestand i forhold til dammens størrelse. En naturlig balance kræver ofte, at fiskebestanden begrænses til meget få fisk, medmindre der investeres i et effektivt vandrensningsanlæg.
Vi kan tilbyde rådgivning om pleje og pasning af Deres havedam, således at vandet kan forblive klart og rent gennem hele året. Vi rådgiver bl.a. om:

  • Vandrensningsanlæg (hvilken type passer bedst til netop Deres havedam).
  • Placering og udformning af Deres nye havedam.
  • Fiskebestandens størrelse og sammensætning.
  • Vandplanter.
  • Algeproblemer (både tråd- og svævealger).

Plejen kan bl.a. omfatte:

  • Etablering af nye havedamme.
  • Reparation af utætte havedamme.
  • Etablering af beluftningsanlæg, springvand o.l.
  • Udsætning af fisk.
  • Udplantning af vandplanter.

Kontakt os for nærmere information om priser og muligheder. Vi kommer gerne ud og ser nærmere på forholdene.

Hvis De har problemer med vandkvaliteten i Deres havedam, eller bare er nysgerrig efter at vide mere om dammens sundhedstilstand, kan De bestille et konsulentbesøg, hvor vi foretager en grundig undersøgelse af vandkvaliteten. Et konsulentbesøg tager et par timer og koster 2000 kr., inkl. moms. Efterfølgende vil de modtage et notat om sundhedstilstanden af Deres havedam, med råd og vejledning til den fremtidige vedligeholdelse.

CB Vand & Miljø arbejder med biologiske løsninger og anvender ikke kemikalier eller andre ”vidundermidler” til at forbedre vandkvaliteten. Arbejdet baseres på at skabe en biologisk balance i vandet, eventuelt med hjælp af tekniske løsninger i form af mekaniske/biologiske vandrensningsanlæg.