Småsøer

Mange af Danmarks mere end 100.000 småsøer og vandhuller lider under tidligere års forurening og har i dag en miljøtilstand der er langt fra det optimale. Vandet er ofte grønt af alger i sommerperioden og der kan være problemer med lugtgener og i værste fald fiskedød. Med en relativt lille indsats, både økonomisk og tidsmæssigt, kan disse problemer undgås og søen forvandles til en smuk, klarvandet sø, med et spændende og alsidigt dyre- og planteliv.

Miljøtilstand

Miljøtilstanden i en sø afhænger af mange faktorer, hvoraf næringsindholdet, udbredelsen af vandplanter og fiskebestanden er blandt de vigtigste. Groft sagt kan en sø befinde sig i to stabile tilstande: en uklar eller en klarvandet. Hvilken af disse to tilstande søen befinder sig i, afhænger blandt andet af ovennævnte faktorer.

Vi kan tilbyde en grundig undersøgelse af miljøtilstanden og, i langt de fleste tilfælde, en løsning på problemerne. Undersøgelsen omfatter de vigtigste biologiske og fysisk/-kemiske parametre. Læs mere om undersøgelsens indhold og priser her.

Restaurering

Vi tilbyder restaurering eller genopretning af et sundt og naturligt vandmiljø i småsøer og vandhuller. Læs mere om sørestaurering her.

Pleje/vedligeholdelse

Vi tilbyder udarbejdelse af plejeplaner for småsøer og vandhuller. En plejeplan består af en række konkrete råd og forholdsregler for vedligeholdelse af miljøtilstanden, der, hvis de overholdes af grundejerne, øger muligheden for at bevare en klarvandet sø. Vedligeholdelsen kan, hvis det ønskes, i stor udstrækning udføres af grundejerne selv, men vi tilbyder dog også at udføre arbejdet.

Plejen kan bl.a. omfatte:

  • Slåning af rørskov.
  • Fjernelse af uønskede planter (eks. andemad, krebseklo, åkander).
  • Begrænsning af andefodring.
  • Retningslinjer for brug af gødning og pesticider på sønære arealer.
  • Regulering/overvågning af fiskebestanden.

Kontakt os for nærmere information omkring plejeplaner og vedligeholdelse.

Nysgerrig?

Hvis De blot er nysgerrig efter hvad der gemmer sig under overfladen i Deres sø, kan vi tilbyde en undersøgelse af fiskebestanden og evt. andre biologiske forhold. En fiskeundersøgelse foretages med garn og elektrofiskeri og kan være til stor glæde for børn, der kan være med til at pille fisk ud af garnet, undersøge hvad de har spist og lære mere om fiskenes biologi og rolle i søens økosystem.

Kontakt os for nærmere information om ovenstående, eller aftal tid til et besøg, hvor vi kommer ud og tager en snak om mulighederne i netop Deres sø.