Sørestaurering

Sørestaurering er efterhånden ved at blive en almindelig praksis i kommuner og amter, hvor der gøres en aktiv indsats for at forbedre vandmiljøet. Mange golfklubber, foreninger og private grundejerforeninger har ligeledes opdaget den store rekreative værdi der kan ligge lige i nærmiljøet.

En stor del af de søer der på nuværende tidspunkt fremstår som grumsede, uklare vandhuller, kan med en relativt lille indsats forandres til indbydende, klarvandede søer, med et spændende dyre- og planteliv. Investeringen resulterer ikke blot i forbedrede rekreative muligheder og naturoplevelser, men er samtidig en god investering i fremtiden. Undersøgelser fra Danmarks Miljøundersøgelser og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut viser således, at huspriserne stiger med op til 30% i områder hvor der gennemføres succesfulde naturgenopretningsprojekter. Læs mere om undersøgelsen her.

Vi tilbyder restaurering eller genopretning af et sundt og naturligt vandmiljø. Omfanget og metoderne til restaureringen afhænger naturligvis af søens miljøtilstand, der bør undersøges grundigt inden restaureringen påbegyndes. Der kan være tale om flere forskellige typer af restaurering, hvoraf de mest almindelige er:

Læs mere om de ovennævnte metoder og se priseksempler ved at følge linket efter de enkelte punkter.