Trådalge-bekæmpelse / Lake Relief

Kraftige forekomster af trådalger er et almindeligt problem i næringsrige søer. De kan danne så tætte bevoksninger at de udgør et alvorligt problem for søens øvrige dyre- og planteliv, der lider under dårlige ilt- og lysforhold. Hvis man ønsker en løsning uden brug af kemikalier har der hidtil ikke været mange andre muligheder end manuel fjernelse med net, river og lignende.

Et nyt produkt fra Novozymes, Lake Relief, giver dog nye muligheder for en miljøvenlig bekæmpelse af trådalgerne. Lake Relief består af naturligt forekommende mikroorganismer, der i forvejen findes i vandmiljøet. Når de tilsættes vandet optager de en stor del af vandets næringsstoffer (kvælstof og fosfor) der ellers vil blive brugt af trådalger. Mikroorganismerne konkurrerer således med trådalgerne om de tilgængelige nærings-stoffer, hvilket fører til en nedsat vækst af trådalger.

Lake Relief findes i 3 størrelser:

200 gram (pose)Rækkeevne: 40 m2199,00 kr.Gå til bestilling
450 gram (selvopløselig pose)Rækkeevne: 90 m2345,00 kr.Udsolgt
11,25 kg (spand)Rækkeevne: 3750 m26499,00 kr.Udsolgt

Der tillægges 52,50 kr. i fragt, uanset ordrens størrelse.

Læs mere om Lake Relief i produktbladet.

I juni 2007 udførte CB Vand & Miljø en omfattende test af Lake Relief for den danske importør. Resultaterne viste en reduktion på ca. 75% i trådalgemængden. Hele rapporten kan downloades her.

Vi anbefaler altid en undersøgelse af miljøtilstanden inden anvendelse af forskellige restaureringstiltag, herunder Lake Relief. Vi gør desuden opmærksom på at brug af Lake Relief i søer større end 100 m2 kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. En sådan dispensation gives af kommunen.

OBS! Alle priser er inkl. moms.